Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu Ellison.pl

 

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (nazywany dalej Regulaminem) pomiędzy Usługodawcą, którym jest portal Ellison.pl (nazywanym dalej Portalem) prowadzony przez firmę Ellison Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rozwojowej 28  w Tarnowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584398, NIP 5342509790, REGON 362918329, a usługobiorcą korzystającym z tego portalu (dalej: Użytkownik).

2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika strony. Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest dla Użytkowników i osób trzecich pod adresem http://ellison.pl/regulamin-strony/

3. Adresem mailowym do kontaktu z Usługodawcą jest biuro@ellison.pl.

4. Usługi Portalu świadczone są poprzez elektroniczny system teleinformatyczny, na który składa się hosting Portalu oraz urządzenie Użytkownika.

5. Do prawidłowego wyświetlania Portalu, Użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie dokumentów hipertekstowych, obsługującej usługę sieciową WWW, oraz język programowania JavaScript, oraz akceptującej pliki typu cookies. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe wyświetlanie Portalu na urządzeniach niespełniających wspomnianych wcześniej specyfikacji.

6. Pomimo tego, iż Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby działanie Portalu było poprawne na urządzeniach spełniających specyfikację wymienioną w punkcie 5., nie może on ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe jego funkcjonowanie na tych urządzeniach.

7. W ramach Portalu użytkownik może bezpłatnie pozyskać informacje o wpływie fal elektromagnetycznych na ciało człowieka, a także dokonywać zakupu odzieży chroniącej przed nimi. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem http://ellison.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

8. Treści zawarte na Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

9. Zabronione jest działanie na szkodę Portalu przez Użytkownika, w szczególności próbę wszelkiego rodzaju ataków hakerskich. Użytkownik ma zakaz używania na Portalu wirusów, botów, robaków, lub innych kodów komputerowych, programów czy plików.

10. Materiały dostępne na serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich bez pisemnej zgody ich autora jest zabronione.

11. Usługodawca nie odpowiada za treści publikowane na Portalu. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny zastąpić konsultacji z lekarzem medycyny. Usługodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na Portalu.

12. Usługodawca nie gwarantuje dostępności Portalu przez cały czas. Zastrzega sobie również prawo do zaprzestania publikacji Portalu bez wcześniejszego zawiadomienia użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe na urządzeniu Użytkownika w wyniku korzystania z Portalu.

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę spowodowaną jego działaniami na Portalu.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika. Użytkownik obowiązuje się do okresowego sprawdzania, czy jest zaznajomiony z najnowszą wersją Regulaminu.

15. W przypadkach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2016.