O firmie

Witamy na naszej stronie

Firma powstała w 2014 roku w Delaware w USA, w Polsce firma Ellison zarejestrowana została w 2015 roku, założycielom firmy przyświecała idea ochrony i promocji zdrowia.
Głównym celem firmy jest produkcja i udostępnianie produktów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Celem nadrzędnym firmy jest edukacja społeczeństwa oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka.
Oferta nasza skierowana jest zwłaszcza do dzieci, kobiet w ciąży, także osób dorosłych, którzy korzystają z nowoczesnej technologii urządzeń bezprzewodowych, przebywają często w środowisku promieniowania elektromagnetycznego oraz osób pracujących w szczególnych warunkach otoczenia intensywnego promieniowania.
haslo