Niewygodne fakty o promieniowaniu elektromagnetycznym

Jesteśmy społeczeństwem żyjącym w XXI, zatem zwykle naszymi najbliższymi przyjaciółmi są: telefon komórkowy, komputer, wi-fi, roboty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów czyli wszelkie urządzenia elektryczne i bezprzewodowe ułatwiające nam codzienne życie. Jednak nie wszyscy jesteśmy świadomi, iż wszelkie te urządzenia domowe roztaczają wokół nas widmo sztucznie wytwarzanych fal elektromagnetycznych, które wchodząc w interakcje z naszym organizmem rok po roku powodują różnego rodzaju choroby: glejaki czyli guzy mózgu, guzy nerwu słuchowego, nowotwory krwi u dzieci, bezpłodność, poronienia, wady wrodzone, choroba alzheimera, stwardnienie rozsiane, syndrom chronicznego zmęczenia, alergie, depresja, borelioza.

 1. Telefon przy głowie niemowlęcia oddziałuje na nie tak jak ”sąsiedztwo kilku lokomotyw z silnikiem elektrycznym – jak podkreśla badacz, profesor Olle Johansson, neurolog z Instytutu Karolinska w Szwecji. Skoro w Szwecji obsługę lokomotywy elektrycznej klasyfikuje się jako zawód narażający pracownika na maksymalne dopuszczalne oddziaływanie pola elektromagnetycznego, możemy sobie wyobrazić jakie deregulacje zachodzą w organizmie niemowlęcia. W celu zobrazowania oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego zachęcamy do obejrzenia filmiku:
  promienie-w-glowie2

 2. W lutym 2015 rząd Francji wprowadził całkowity zakaz używania Wi-Fi w przedszkolach, a w szkołach podstawowych znacząco go ograniczył.Rząd Niemiec zaleca, by gdy to tylko możliwe, unikać korzystania z Wi-Fi w miejscu pracy i domu.
  Rząd Bawarski (Niemcy) zaleca szkołom zrezygnować z WLAN, a w zamian tego instalować sieci komputerowe kablowe (LAN).
  Władze Los Angeles nakazały szkołom i uczelniom ograniczyć kontakt uczniów z promieniowaniem Wi-Fi – limit wprowadzony w tym mieście jest o 10 tysięcy razy niższy niż standard przyjęty przez amerykański rząd.
  Francja planuje ustawowo ograniczać używanie telefonów komórkowych przez dzieci, a paryskie biblioteki odcięto już od bezprzewodowego internetu.
  Francuski sąd w dwóch przypadkach wydał przełomowe orzeczenie, nakazując operatorom telefonii komórkowej rozebrać maszty stojące blisko domów mieszkalnych.
  zakaz-wifi

  We Francji zakazano jakichkolwiek reklam telefonów komórkowych skierowanych do osób poniżej 12 roku życia, a obecnie trwają prace nad ustawą nakazującą sprzedawanie wszystkich komórek od razu w zestawie ze słuchawkami.
  W Kanadzie poza używaniem komórek w szkołach, zabroniono budowę i instalacje w pobliżu szkół stacji bazowych telefonii komórkowej.
  W Kanadzie i Rosji także zaleca się ostrożność, a władze Izraela rozważają obecnie możliwość umieszczania na telefonach ostrzeżeń podobnych do tych, jakie drukuje się na paczkach papierosów.
  Izrael: od lipca 2009 roku jest zabroniona sprzedaż instalacji bezprzewodowych sieci WLAN i telefonii komórkowej w budynkach mieszkalnych.
  Izraelskie Ministerstwo Edukacji od 2013 roku całkowicie zrezygnowało z sieci bezprzewodowych w szkołach podstawowych.


 3. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku wynika, że zagrożenie glejakami (grupa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, które zdaniem WHO mogą mieć związek z używaniem telefonu komórkowego) jest pięć razy wyższe w przypadku osób, które zaczęły używać telefonu komórkowego przed ukończeniem 20 roku życia.
  Szwedzki profesor Lennart Hardell na podstawie badań stwierdził zwiększenie o 390% ryzyka wystąpienia nowotworu mózgu u ludzi używających telefony komórkowe.


 4. Badania naukowców dowodzą szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego na męską płodność.Lekarze apelują, aby nie nosić telefonów komórkowych „blisko ciała”.Fale elektromagnetyczne rozsyłane przez telefony komórkowe, umieszczone w kieszeniach spodni, lub etui na pasku, czyli w okolicach sąsiadujących z narządami płciowymi mogą być przyczyną zaburzeń niepłodności. Promieniowanie elektromagnetyczne wywiera wpływ na męskie funkcje rozrodcze poprzez wytwarzanie ciepła oraz wzrostu temperatury wewnętrznych organów i tkanek.

 5. Przypomnijmy sobie historię azbestu do lat 70-tych uznawanego za „cudowny” materiał budowlany. Podobna sytuacja była ze stosunkiem społeczeństwa do tzw. palenia biernego (palono nawet w klasach szkolnych i w przychodniach zdrowia).
  W chwili obecnej materiał budowalny taki jak azbest, czy palenie papierosów są uznawane za główne czynniki rakotwórcze, dlatego też obowiązuje całkowity zakaz używania azbestu jako materiału budowlanego, natomiast palenie papierosów jest surowo zabronione w miejscach publicznych.To, co wiemy dziś, może mieć się nijak do tego, co będziemy wiedzieć jutro.
  Warto o tym pamiętać i już dziś chronić siebie i swoich najbliższych.


 6. W 2012 roku na podstawie własnych badań naukowcy z organizacji Bioinitiative opublikowali raport dotyczący szkodliwego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka.Wnioski przedstawiono poniżej:
  • DNA działa jako „Wstęga anteny” dla pola elektromagnetycznego. Struktura DNA w jądrze sprawia, że cząsteczki reagują jak Wstęga anteny o szerokim zakresie co prowadzi do uszkodzenia nici DNA, utratę zdolności naprawy DNA;
  • badania ludzkiej spermy potwierdzają, iż u mężczyzn, którzy noszą telefony komórkowe w kieszeni lub na pasku przy spodniach plemniki są gorsze pod względem jakości tzn. mają mniejszą ruchliwość, żywotność co skutkuje zaburzeniami płodności;
  • szczególnie narażone na szkodliwe skutki promieniowania są kobiety w ciąży i dzieci.

  Dennis Kucinich stwierdza: „Dzieci są nieproporcjonalnie dotknięte czynnikami środowiskowymi, w tym promieniowaniem z telefonów komórkowych. Różnice w gęstości kości i ilość płynu w mózgu dziecka w porównaniu do mózgu osoby dorosłej może pozwalać dzieciom na wchłonięcie większej ilości energii fal radiowych w głąb mózgu niż dorośli”.

  Ekspozycja na promieniowania z telefonów komórkowych i technologii bezprzewodowych dla płodu oraz dzieci może być czynnikiem ryzyka dla nadpobudliwości, zaburzeń zachowania i problemów w nauce. Dzieci, których matki używały telefonów komórkowych w czasie ciąży miały 25% więcej problemów emocjonalnych, 35% więcej problemów z nadpobudliwością, 49% więcej problemów z zachowaniem i 34% więcej problemów rówieśniczych niż dzieci matek, które nie używały telefonów w czasie ciąży. Istnieje zatem zwiększone ryzyko zachorowań dzieci na autyzm.

  Źródła ekspozycji płodów i noworodków obejmuje promieniowanie telefonu komórkowego (zarówno ojcowski – korzystanie z urządzeń bezprzewodowych noszonych na ciele i korzystania z telefonów bezprzewodowych matek podczas ciąży). Ekspozycja matek w ciąży na promieniowanie od stacji bazowych, telefonów komórkowych i Wi-Fi, korzystanie z laptopów, skutkują zmiennością rytmu serca i zmniejszeniem poziomu melatoniny u noworodków oraz większą podatnością na białaczkę i astmę u dziecka.

  Istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że promieniowanie elektromagnetyczne, (zwłaszcza pochodzące z telefonów komórkowych i technologii bezprzewodowych) wchodząc w reakcje w organizmie człowieka wywołuje skutki zdrowotne. Przede wszystkim zwiększa ryzyko glejaka i nerwiaka słuchowego. (źródło: www.bioinitiative.org)


 7. W roku 2009 Parlament Europejski jest żywo poruszony faktem, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe dąży do wykluczenia zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi, z polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 8. Stale badany jest wpływ pola elektromagnetycznego na rozwój ciąży. Z dotychczasowych badań wynika, że pozostawanie pod wpływem pola elektromagnetycznego (głównie przekraczającym 1,6 mikrotesli) niemal dwukrotnie zwiększa ryzyko poronienia.
  W Polsce przepisy stanowią, że kobieta w ciąży powinna pracować przy monitorze ekranowym komputera najwyżej 4 godziny dziennie (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.1996r).


 9. Z ostatnich 25 lat badań naukowców z całego świata wynika kilka potencjalnych zagrożeń dla zdrowia nienarodzonych dzieci, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym w tym wady wrodzone, zaburzenia genetyczne, poronienia, autyzm, białaczka dziecięca oraz inne nowotwory.
  Naukowcy wykazali, że wzrost komórek i replikacji DNA jest zakłócony przez promieniowanie elektromagnetyczne, dlatego dzieci w łonie matki oraz we wczesnym dzieciństwie są najbardziej narażone.


 10. W roku 2011 WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) podała, iż promieniowanie WiFi oraz telefonów komórkowych jest „możliwym dla ludzi czynnikiem rakotwórczym” klasyfikując je do kategorii 2b. Z wytycznych WHO korzysta większość krajów świata.
  who


  telefon-przy-uchu

 11. Korzystając z telefonu komórkowego trzymamy go najczęściej przy uchu tj. w bardzo bliskiej odległości głowy. Należy pamiętać iż kość skroniowa jest najcieńszą kością czaszki, dlatego też stanowi niewielką barierę ochronną dla mózgu zwłaszcza przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Rozchodzące się fale powodują nagrzewanie tkanki mózgowej.U osób, które regularnie korzystają z telefonu komórkowego naukowcy potwierdzają podwyższone ryzyko rozwoju nerwiaka nerwu słuchowego, glejaka mózgu i oponiaka – jak wynika z badań opublikowanych w „International Journal of Oncology”. Wysokie ryzyko dotyczyło osób rozmawiających często, które zwyczajowo prowadziły rozmowy trzymając słuchawkę przy jednym uchu.Osoby, które trzymają telefon komórkowy przy uchu dłużej niż 15 godzin w miesiącu (czyli średnio 30 minut dziennie) są dwa razy bardziej narażone na ryzyko rozwoju glejaka i oponiaka – tak twierdzą francuscy uczeni. Wyniki ich badań publikuje brytyjskie pismo medyczne „Occupational and Environmental Medicine”.

 12. Światowej sławy neurochirurg dr Vini Khurana dowodzi, że w ciągu następnych lat „nowoczesna technologia bezprzewodowa zacznie zbierać swe śmiertelne żniwo”. Dziesięć lat używania telefonu podwaja ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu. Jego analiza jest najbardziej druzgocącym dowodem na szkodliwość telefonów, jaki kiedykolwiek ogłoszono. „Telefony komórkowe zabiją wiele więcej ludzi, niż palenie tytoniu czy azbest. Uderzy to zwłaszcza w młodą generację” – przekonuje Khuruna.
  Promieniowanie elektromagnetyczne z komórek może spowodować, że liczba złośliwych nowotworów mózgu podwoi się lub nawet wzrośnie czterokrotnie.
  Doktor Khurana oparł swe tezy na wynikach ośmiu niezależnych międzynarodowych badań klinicznych i jednej długo-terminowej analizie, które jednoznacznie wskazują na związek między zachorowaniem na guza mózgu a użyciem telefonów komórkowych. „Są już na to wystarczające dowody. Rządy i producenci komórek powinni podjąć natychmiastowe kroki w kierunku redukcji narażenia konsumentów na szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Należy też uświadomić im zagrożenie i poinformować, jak korzystać z technologii GSM rozsądnie i bezpiecznie” – ostrzega doktor Khurana.


 13. Osoby, które używają telefonów komórkowych przez więcej niż 30 min dziennie przez więcej niż cztery lata są narażone na utratę słuchu.Promieniowanie pochodzące z komórek może wywołać szum w uszach i zniszczyć komórki słuchowe, a te raz zniszczone już się nie regenerują.

 14. Zagrożenia dla człowieka w wyniku przebywania w strefie promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego w pobliżu linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.Od końca lat 80-tych bardzo intensywnie bada się korelację między występowaniem niektórych typów rzadkich nowotworów (układu krwiotwórczego, limfatycznego, szczególnie leukemia u dzieci, nowotworów mózgu), a ekspozycją na działanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci energetycznej (50 i 60 Hz).
  W licznych już badaniach epidemiologicznych stwierdza się wzrost ryzyka tych chorób w grupach ludzi, które mieszkały, pracowały lub przebywały przez dłuższy okres czasu przy liniach elektroenergetycznych.
  Oddziaływanie napowietrznych linii elektroenergetycznych na organizm ludzki jest związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, które wytwarzają.
  Rosnąca liczba publikacji naukowych potwierdza związek pomiędzy przebiegiem linii elektroenergetycznych przewodzących prąd o częstotliwości technicznej, a zwiększonym występowaniem zachorowań na nowotwory, zwłaszcza białaczki. Ponadto stwierdzono także, iż długotrwała ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych przyczynia się do powstawania zaćmy i chorób psychicznych u ludzi, może wywoływać również miażdżycę, opuchliznę mózgu i inne ciężkie choroby.
  Wzdłuż linii elektroenergetycznych szczególnie o napięciu 400 i 750 kV, czyli linii o średnich i najwyższych napięciach powstają strefy niesprzyjające rozwojowi życia biologicznego.Bardzo ważne! – nie znane są w organizmie człowieka jakiekolwiek czuciowe receptory PEM. Człowiek eksponowany nie jest w stanie samodzielnie zauważyć ekspozycji (jeśli nie jest o niej powiadomiony), ani w porę ją przerwać. Promieniowanie elektromagnetyczne działające na człowieka może spowodować zarówno dolegliwości obiektywne, jak i subiektywne.Jak dotychczas zarejestrowano następujące dolegliwości subiektywne:

  • osłabienie ogólne, utrudnienie koncentracji uwagi, osłabienie pamięci, łatwość męczenia się pracą umysłową, ospałość w ciągu dnia, bóle i zawroty głowy, osłabienie potencji płciowej, zaburzenia miesiączkowania.

  Dolegliwości obiektywne natomiast, to:

  • objawy ze strony układu nerwowego: stany neurasteniczne, nerwice wegetatywne, drżenie rąk, zmiany czynności bioelektrycznej mózgu ujawniające się w zapisie EEG, wzmożony dermografizm,
  • zmiany w narządzie wzroku (drobne zmiany zmętnienia w soczewce),
  • objawy ze strony układu sercowo – naczyniowego: obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca, zmiany czynności bioelektrycznej serca ujawniające się w zapisie EEG,
  • zmiany we krwi i układzie krwiotwórczym,
  • objawy ze strony układu hormonalnego (zaburzenia miesiączkowania)

 15. Didier Bellens prezes Belgijskiej firmy telekomunikacyjnej zakazał korzystania z Wi-Fi w swoim biurze. Osobiście nie korzysta z telefonu komórkowego oraz mocno przestrzega przed szkodliwością rozchodzących się fal wskutek nadmiernego korzystania z technologii bezprzewodowych.Lakehead University w stanie Ontario w Kanadzie, na którym uczy się 7400 studentów zlikwidował urządzenia WiFi ponieważ dr Fred Gilbert będący wicekanclerzem na tejże uczelni wykazał „ciężar dowodu wskazującego na behawioralne i fizjologiczne skutki wpływające na tkanki i komórki w możliwy do zaobserwowania sposób”.

 16. Brytyjska ekspert dr Erica Mallery-Blythe – lekarz, naukowiec działaczka Niezależnego Stowarzyszenia Lekarzy – Radiation Research Trust dobrowolnie zaprzestała korzystania z bezprzewodowych technologii, po tym jak zgłębiła wiedzę o szkodliwości rozsyłanych fal elektromagnetycznych przez urządzenia elektryczne.Badania prowadzone przez jej zespół potwierdzają , iż nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych zwiększa ryzyko powstawania nowotworów mózgu, a dodatkowo uszkadza-hamuje wydzielanie melatoniny, hormonu który ma wpływ na układ odpornościowy, ale także hamuje namnażanie się komórek guza.
  (źródło: www.radiationresearch.org)Dr Erica Mallery-Blythe PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment) powołała do życia program którego celem jest informowanie lekarzy o problemie i służenie poradą na temat przeciwdziałania chorobom związanym z polem elektromagnetycznym.Na youtube istnieje szereg jej wykładów, które uświadamiają i przestrzegają przed szkodliwym smogiem elektromagnetycznym:


 17. W 2000 r. szwedzki Rząd oficjalnie uznał electromagnetic hypersensitivity (EHS)” – nadwrażliwość elektromagnetyczną za stan chorobowy – niepełnosprawność, która może utrudniać codzienne funkcjonowanie.Szwedzi dotknięci „elektrowrażliwością” objęci są pełną opieką zdrowotną i mogą liczyć na zrozumienie zarówno ze strony pracodawców, jak i lekarzy. Taki stosunek do osób „elektrowrażliwych” wynika z specyficznego podejścia Szwedów do niepełnosprawności.Według nich, nikt z natury nie jest niepełnosprawny – staje się nim dopiero, gdy spotka się z utrudnieniami, które sprawiają, że niepełnosprawność staje się widoczna, dlatego „elektrowrażliwi” w Szwecji mają zapewnione warunki do życia i pracy w środowisku wolnym od elektrosmogu.W Green Bank, West Virginii, stworzono oazę, oddaloną od źródeł promieniowania elektromagnetycznego, w której chronią się ludzie twierdzący że technologia bezprzewodowa im szkodzi.
  Szwajcarscy i szwedzcy prawodawcy pracują nad wprowadzeniem nowych przepisów ograniczających emisję i zamierzają utworzyć „białe strefy” niskiego promieniowania, gdzie cierpiący będą mogli znaleźć wytchnienie.


 18. W 2011 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wydało Uchwałę o potencjalnych niebezpieczeństwach spowodowanych polami elektromagnetycznymi i ich wpływie na środowisko. W uchwale tej Zgromadzenie zaleca m.in.
  – ograniczenie ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne, szczególnie od telefonów komórkowych.


 19. W październiku 2012 roku włoski Sąd Najwyższy zadecydował, że guz mózgu u pewnego biznesmena powstał na skutek używania telefonu komórkowego przez 12 lat po 5-6 godzin dziennie. Wyrok otworzył drogę dla potencjalnych pozwów ze strony pracowników wobec pracodawców.

 20. Zagrożenia płynące z wytwarzania sztucznego pola magnetycznego przez urządzenia emitujące sieci bezprzewodowe i telefony komórkowe dla człowieka nie bez powodu są tematem nie poruszanym w mediach. Niestety wiąże się to z zagrożeniem interesów branż telefonicznych i informatycznych. Zmiana przekonań o rzekomym „bezpieczeństwie” technologii bezprzewodowych mogłaby wręcz zrujnować branżę.

 

Czy istnieje sposób na chronienie siebie i swoich bliskich przed tym szkodliwym promieniowaniem? Całe szczęście, tak! Nasza firma jest prekursorem w sprzedaży specjalnej odzieży chroniącej przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest ono uszyte ze specjalnej tkaniny, która blokuje promieniowanie w 99%! Odwiedź nasz sklep tutaj.

 

haslo

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *