Międzynarodowy apel lekarzy

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej przedstawionym apelem lekarzy międzynarodowej organizacji Physicians of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e.V. (Stowarzyszenie: Lekarze dla Kompetentnej Inicjatywy Ochrony Ludzkości, Środowiska i Demokracji), który wyraźnie przedstawia jak sytuacja związana z rozpowszechnianiem technologii bezprzewodowej oraz jej wpływem na zdrowie wymyka się spod wszelkiej kontroli.

 

Międzynarodowy Apel Lekarzy 2012

——

10 Lat Petycji Freiburgskiej:

Promieniowanie urządzeń bezprzewodowych jest zagrożeniem dla zdrowia. Lekarze domagają się działań – teraz.
Ponad 1000 lekarzy podpisało w 2002 roku tzw. ‘Petycję Freiburgską’. Przetłumaczono ją na wiele języków. Ponad 36000 osób z całego świata wspiera jej przekaz dotyczący zagrożeń dla zdrowia związanych z technologiami bezprzewodowymi.

Dzisiaj – dziesięć lat później – my, lekarze ponownie odnosimy się do międzynarodowej społeczności. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Pomimo wielu ostrzeżeń, coraz więcej i więcej technologii bezprzewodowych wkracza i zadamawia się w naszym życiu: telefonia komórkowa, TETRA, LTE, telefony bezprzewodowe, WiFi, elektroniczne nianie, mierniki bezprzewodowe, cyfrowe radio i telewizja i wiele innych. Wszystkie te technologie przeładowują biofizyczne trakty komunikacyjne komórek naszych organizmów, coraz bardziej zagęszczonymi polami elektromagnetycznymi.

Życie ludzi, zwierząt oraz roślin jest regulowane przez naturalnie występujące pola i sygnały elektromagnetyczne (EMF). Sztuczne pola, generowane przez urządzenia techniczne, mogą znacząco wpływać na biologiczne procesy komunikacji międzykomórkowej oraz na procesy metaboliczne.Początkowo mechanizmy samoregulujące organizmu będą kompensować zaburzenia równowagi. Jednak długotrwały wpływ stresu wynikającego z napromieniowania EMF może doprowadzić do chronicznego braku energii i w rezultacie do choroby.

Konsekwencje zaburzenia podstawowych funkcji autoregulacji, wielokrotnie przedstawiane w badaniach naukowych, to m.in.: zbijanie się czerwonych krwinek w grupy, zwiększona przepuszczalność ochronnej bariery krew-mózg, zmiany aktywności mózgu, nieregularne zmiany pracy serca, zaburzone wydzielanie neurotransmiterów i hormonów (zwłaszcza zwiększanie się ilości hormonów stresu), niewydolność układu odpornościowego, uszkodzenia DNA, obniżona płodność. Tzw. stres oksydacyjny – główna przyczyna wielu chorób – został zidentyfikowany jako jeden z głównych objawów ekspozycji na EMF.

Jako lekarze obserwujemy obecnie zatrważający wzrost ilości przypadków zachorowań na choroby związane z zaburzeniami pracy mózgu; jak depresja, syndrom wypalenia, a także zaburzenia snu, napady lęku i paniki. Podobne, niebezpiecznie wysokie wskaźniki wzrostu zachorowań, wykazują statystyki prowadzone dla następujących chorób: udar (także u dzieci, a nawet płodów), choroby neurologiczne (demencja, epilepsja, guzy mózgu), bóle głowy, autyzm, zaburzenia procesów uczenia, problemy z koncentracją, zaburzenia zachowania, alergie, problemy ze skórą, podatność na infekcje, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia metabolizmu, zaburzenia wielo-organowe oraz rak. Wymieniamy tylko te najważniejsze i najczęściej występujące choroby oraz zaburzenia.

Coraz częściej obserwujemy również przejrzystą zależność pomiędzy ilością i rozwojem opisanych powyżej symptomów, zaburzeń i chorób a początkiem ekspozycji na sztuczne pola elektromagnetyczne, np. w pobliżu nowo instalowanych wież telefonii komórkowej, bardzo częstym korzystaniem z telefonów komórkowych, lub wykorzystaniem telefonów bezprzewodowych typu DECT, przebywaniem w pobliżu ruterów WiFi lub innych urządzeń bezprzewodowych w domu, u sąsiada lub w pracy.

Dzieci i młodzież wykazują coraz większe uzależnienie od telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych. Zgodnie z wynikami badań naukowych, są oni również najbardziej podatni na negatywne skutki zdrowotne.

Liczba tych, którzy cierpią z powodu nadwrażliwości na pola elektromagnetyczne stale rośnie. Osoby dotknięte tym syndromem odczuwają objawy ekspozycji natychmiast lub nawet do kilku godzin po wystawieniu na działanie sztucznych pól elektromagnetycznych. Jako lekarze bardzo dobrze przyjęliśmy fakt, iżSzwecja uznała nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne za zaburzenie zdrowia oraz stworzyła strefy ochronne dla osób dotkniętych tym schorzeniem. Chcielibyśmy również dodać i podkreślić, że Parlament Europejski wystosował odezwę do wszystkich krajów członkowskich, aby „poszły za przykładem Szwecji” oraz, że gubernatorzy stanów USA rozpoczęli akcje informujące społeczeństwo nt. obrazu nadwrażliwości na pola elektromagnetyczne. Inicjatywa austriackich lekarzy (z Austrian Medical Association), którzy stworzyli przewodnik diagnozowania i leczenia osób dotkniętych elektrohipersensytywnością, jak mamy nadzieję, również rozpropaguje się w innych krajach.

Nasze obserwacje medyczne potwierdziły się w wynikach badań naukowych. Szkodliwe skutki ekspozycji na pola elektromagnetyczne i związane z nimi zaburzenie podstawowych, biologicznych funkcji kontrolnych organizmów, które występują zdecydowanie poniżej obecnie obowiązujących standardów, zostały stwierdzone, w niektórych przypadkach, jako trwające już od kilkudziesięciu lat. Raport międzynarodowej grupy badawczej BioInitiative (z 2007 roku) udokumentował wielką ilość zagrożeń dla zdrowia oraz wzrost ryzyka wystąpienia objawów, bazując na ocenie wyników ponad 1500 badań naukowych.

Od tamtej pory jeszcze więcej badań potwierdziło te niepokojące wyniki; wykazując również, że obecne limity bezpieczeństwa, które bazują jedynie na efektach termicznych, są nieaktualne. WHO uznało niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jako potencjalnie rakotwórcze w maju 2011 roku.Liderzy rynku telefonii komórkowej (Nokia 2001, Swisscom 2003, etc) potwierdzają ten związek, kiedy zgłaszają nowe wnioski patentowe na rozwijane przez nich technologie, argumentując ulepszenia kwestią ryzyka choroby nowotworowej. W niezliczonych apelach i raportach, które stworzono w ciągu ostatnich lat, coraz więcej naukowców i lekarzy odnosi się do ryzyka utraty zdrowia, związanym z technologiami bezprzewodowymi. W 2008 roku, Rosyjski Komitet Ochrony przed Promieniowaniem wystosował ostrzeżnie przed katastrofalnymi konsekwencjami ekspozycji, a w roku 2011 ponowił je, wzmagając intensywność ostrzeżeń. Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency) w 2009 roku wezwała do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych. Parlament Europejski powtórzył to samo wezwanie w roku 2009, oraz poprzez rezolucję w roku 2011. Członkowie wspólnoty europejskiej zostali przynagleni do porzucenia dotychczasowej polityki wobec telekomunikacji bezprzewodowej, które zostały uznane za nie do utrzymania w ich obecnej formie. Powtarzającym tematem tych dokumentów jest strach przed tym, że obecne pokolenie dzieci i młodzieży może zostać poważnie skrzywdzone. Dlatego w roku 2011 EEA ponowiła swoje wezwanie do podjęcia działań zaradczych, zwłaszcza w stosunku do dzieci i młodzieży.

Poprzez ten apel, jako lekarze, wzywamy wszystkich naszych kolegów oraz mieszkańców świata do:

Edukowania siebie oraz zdobywania nowych informacji (na temat EMF); przekazywania tych informacji do swojej rodziny, sąsiadów, przyjaciół i polityków. Wybierania przewodowych metod komunikacji, tam gdzie jest to możliwe, dbając o zdrowie fizyczne i psychiczne, tych, na których nam zależy.

Jako lekarze uważamy również, że należy podjąć następujące kroki:

  • Natychmiast zatrzymać rozwój technologii bezprzewodowych, zwłaszcza TETRA ora sieci LTE; znacząco, drastycznie obniżyć dopuszczalne normy ekspozycji.
  • Wzmóc ochronę domów rodzinnych, poprzez obniżenie poziomów promieniowania pochodzących z zewnątrz
  • Zatrzymać wykorzystywanie urządzeń bezprzewodowych nadających ciągle, jak telefony typu DECT, routery/karty bezprzewodowego internetu (WiFi) i bezprzewodowe mierniki (np. wody, prądu, itp)
  • Stosować technologie przewodowe bądź światłowodowe wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zwłaszcza w przedszkolach, szkołach, domach opieki i budynkach użytku publicznego
  • Zabronić dzieciom korzystać z telefonów komórkowych, a także zabronić stosowania technologii bezprzewodowych (jak WiFi czy telefony komórkowe) w środkach transportu publicznego
  • Dołączać napisy ostrzegawcze do wszystkich urządzeń bezprzewodowych – podobnie jak na paczkach papierosów
  • Promować bio-kompatybilne technologie komunikacyjne
  • Stworzyć i wyraźnie oznaczyć strefy dla osób elektrohipersensytywnych; stworzyć przestrzenie publiczne bez dostępu do technologii bezprzewodowych, zwłaszcza w szpitalach
  • Zapewnić rządowe fundusze na niezależne badania, które nie są tworzone tylko do zbywania naukowych i medycznych raportów na temat potencjalnego ryzyka, a raczej tworzonych by te ryzyka wyjaśniać.

Naukowcy uważają, że masowe zaburzanie biofizycznych funkcji życia, jest największym eksperymentem przeprowadzanym obecnie na całej ludzkości. My wiemy już dość na temat ryzyka i zagrożeń wynikających z tego eksperymentu, i domagamy się podjęcia natychmiastowych działań prewencyjnych ze strony rządów.

Oryginał tekstu apelu: http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf

 

haslo

 

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *